Dự án: Dự án CT07 Oasis Sky – Ecopark Hưng Yên

Tổng thầu xây dựng Hoà Bình (HBC)
Cung cấp và thi công hoàn thiện sàn đá mài terrazzo: nhà thầu Bê Tông Trang Trí BM
0965356000   0977201123