2 Tháng Mười, 2017

Bê tông trang trí – Tường bê tông trang trí.

Bê tông trang trí – Tường bê tông trang trí   Tại sao lại gọi là tường bê tông trang trí? Bởi vì đây là một […]
25 Tháng Chín, 2017
Mài sàn bê tông - Thi công xoa nền

Mài sàn bê tông – Thi công xoa nền

MÀI SÀN BÊ TÔNG – THI CÔNG XOA NỀN – ĐÁNH BÓNG SÀN BÊ TÔNG 1- MÀI SÀN BÊ TÔNG – THI CÔNG XOA NỀN – […]
25 Tháng Chín, 2017

Mài sàn bê tông – Liên hệ mài sàn bê tông

Mài sàn bê tông- Bê tông trang trí BM Mài sàn bê tông – Liên hệ mài sàn bê tông. Với đội ngũ thợ lành nghề […]
23 Tháng Sáu, 2017

Bê Tông Đá Rửa (Pebble wash)

Bê Tông Đá Rửa được cấu tạo từ cấp phối bê tông, kết hợp với các loại đá màu, sỏi màu nổi trên bề mặt lớp […]
23 Tháng Sáu, 2017
Bê tông trang trí - Bê tông nhuộm màu

Bê tông trang trí – Bê tông nhuộm màu

Bê tông trang trí – Bê tông nhuộm màu là loại bê tông đặc biệt rất đa dạng và phong phú về màu sắc và các […]
23 Tháng Sáu, 2017

Mài sàn bê tông – Dịch vụ đánh bóng sàn bê tông

 Dịch vụ mài sàn bê tông Mài sàn bê tông – Dịch vụ đánh bóng sàn bê tông Mài sàn bê tông – Dịch vụ đánh […]
0965356000   0977201123